Oyun ve gerçeklik- donald w. winnicott

Winnicott, her ne kadar Freud’dan ayrılmadım dese bile, ‘’Freud için amaç önemliydi nesne değil’’ diyerek eleştirisini dile getirmiş. Kleincı çizgiden ilerleyerek psikanalize ‘’oyun’’ kavramı hakkında önemli bilgiler kazandırmıştır. Çocuğun bütünleşmemiş, dağınık deneyimler yaşadığını belirtip bu deneyimlerde ‘’annenin hatta yeterince iyi annelik’’ kavramını savunmuş. Annenin çocuğunun isteklerine ‘’dereceli duyarsızlaşmasını’’ isteyerek bu şekilde çocuğun tümgüçlülük yanılsamasının aşırı zarar görmeden yerini gerçeklik duygusuna bırakmasını yazmış. Annenin sert bir şekilde engellemesi durumunda çocuğun ‘’Sahte Kendilik’’ oluşturacağını ve hayat boyu annenin ve başkalarının taleplerine uyuma göre yaşayacağını belirtmiş. Anneye güven ‘’deneyim’’ yolu ile sağlanır.

Geçiş Nesnesi: Yanılsamadan çıkmakta olan çocuk, annesi üzerindeki tümgüçlü komtrolü ikame ettirecek nesne arar. Bu deneyimin gelişime göre 4-6, 8-12 aylar arasında olacağını, erkeğin sert nesnelerle, kızların aile edinmeye yönelik nesneler seçebileceğini belirtmiş. Geçiş nesnesi ‘’kısmi memeyi’’ temsil eder. Bebek—Nesneyi Yaratır (Dışşallığın kendisini bulmak adına)—Nesne (Yaratılmayı, Duygu Yatırılmayı) Bekler. Nesne bebek ile annenin ‘’birliğinin’’ simgesidir. Kültürel deneyim oyunla başlar. Oyun oynama; nesne ilişkisinin bir parçasıdır. Geçiş nesnesi gelecekte fetiş nesnesinin yerini alabilir.

Avutucu Nesne: Anne Saplantısı

Yatıştırıcı Nesne: Bağımsız

Arkadaş Nesne: Geç Olgunlaşma

Koruycu Nesne: Gizli Psikopati

Dış dünya ile ilişki için geçiş süreci zorunludur. Yeterince iyi annelik geçiş nesnesi süreci şarttır. Oyun oynamayı içgüdü yüceltmesi olarak ve oyunu, ne içerde, ama dışarda olmayan bir ‘’ara bölge’’ olarak tanımlamış. Bu ara bölge ilerde kültüre, din ve sanat alanındaki etkinliklere bırakacaktır diye belirtmiş. Oyun; içsel (ruhsal deneyim) ve gerçek nesnelerin denetlenmesi istikrarsızlığıdır. Anneye duyulan güven oyun için ‘’potansiyel mekan’ın oluşmasını sağlar. Oyundaki endişe bile tatmin edicidir. Ama endişe sınırı aşıldığında tehlikelidir. Birey kendini ancak yaratıcı olduğunda keşfedebilir. Annelik bakımı bireyin; savunma kalıplarını ve yüceltme şemalarını çizer. kişiliğin eril öğesiyle; nesnelerle ilişki dişil öğe; nesneyle özdeşlik, var olma temelini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.