‘Sanayi’ yenilikçi girişimlerde başı çekti

Türkiye İstatistik Kurumu, “Yenilik Araştırması-2020” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2018-2020 döneminde 10 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 38,5’i, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 35,9’u, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 46,7’si, 250 ve daha fazla çalışan barındıran girişimlerin yüzde 67,3’ü yenilik faaliyeti yürüttü.

Yenilikçi girişimlerin oranı sanayi sektöründe yüzde 42,5 iken, hizmet sektöründe yüzde 33,5 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 19,7’si ürün yeniliğine imza attı. Ürün yeniliği yapan girişimler arasında mal yeniliği yapanların oranı yüzde 79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,2 oldu.

Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin 83,4’ünün girişim, yüzde 59,9’unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu belirlendi.

– EN FAZLA ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE YENİLİK UYGULANDI

Girişimlerin yüzde 30,2’si “temel işletmecilik fonksiyonları” olarak da adlandırılan iş süreci yeniliği yaptı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, yüzde 77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi yüzde 74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler, yüzde 68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27,7’si diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile iş birliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 66,2’si Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde iş birliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde iş birliği yapan girişimlerin oranı yüzde 68,5 oldu.

Söz konusu girişimlerin yüzde 18,1’inin yurt içinde, yüzde 7,2’sinin Avrupa ülkelerinde ve yüzde 4,8’inin diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için iş birliğine gittiği görüldü.

– HER DÖRT GİRİŞİMDEN BİRİ PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bunu yüzde 25,3 ile patent başvurusu, yüzde 18,6 ile ticari sır kullanımı, yüzde 12,7 ile faydalı model başvurusu, yüzde 12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve yüzde 10 ile telif hakkı başvurusu takip etti.

Söz konusu dönemde, yenilik faaliyetlerine başlama kararını ya da yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında yüzde 54,8 ile yüksek maliyetlerin geldiği tespit edildi. Bu faktörü yüzde 33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve yüzde 28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği izledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir