Yargıdan ‘askerlik borçlanması’ kararı

Fevzi K., 2000 yılında devlet memuru olarak misyona başladı. Memuriyetten evvel 27 Mayıs 1997 ile 26 Ekim 1998 tarihleri ortasında askerlik yapan Fevzi K., 1,5 yılı 2003 yılında borçlanarak hizmet mühletine eklettirdi.

Fevzi K., 1,5 yıllık askerlik mühleti kadar sigorta başlangıç müddetinin geri çekilmesi ve emeklilik yaşının buna nazaran hesaplanması için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Vazifelileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na başvurdu. SGK, Fevzi K.’nin 14 Ağustos 2000 tarihinde memuriyete başladığı, borçlanmaya mevzu askerlik yaptığı tarihlerde kamu misyonunda çalışmadığı gerekçesiyle talebini reddetti. Fevzi K. da hukuka alışılmamış olduğunu tez ettiği SGK kararının iptali ile emeklilik tarihinin tazminat ve maaşlı formda 2025 yılı olarak düzeltilmesi için Ankara 18’nci Yönetim Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, SGK kararını iptal etti

Ankara 18’inci Yönetim Mahkemesi, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun ilgili unsuruna nazaran, erbaş yahut er olarak silah altında geçen mühletlerin borçlandırılmak suretiyle sigortalılıktan sayılacağının karar altına alındığına dikkat çekti. Mahkeme, davacının 5510 sayılı kanunun ilgili unsuru kapsamında olduğuna, borçlanmaya ait askerlik misyonunu yaptığı tarihlerde kamu vazifesinde çalışmaması nedeniyle verilen ret kararını, kanunda öngörülmemiş bir kısıtlamanın ‘yorum’ yoluyla uygulanmayacağı kanaatiyle hukuka uygun bulmadı. Kararda, davacının sigortalılık müddetinin, sigorta başlangıç tarihinden başlayarak borçlandığı askerlikte geçen müddet kadar geriye götürülmesi gerektiğine hükmedildi. SGK’nın kararını hukuka uygun bulmayan mahkeme, iptal kararı verdi.

Kararda, Fevzi K.’nin emeklilik tarihinin 2025 yılı olarak düzeltilmesi istikametindeki talebinin ise idari süreç mahiyetinde olduğu, bu talebe yönelik karar kurulmasına hukuken imkan bulunmadığı belirtildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

‘Olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum’

Fevzi K., emekçilerde borçlanılan askerlik mühleti kadar sigorta başlangıç mühletinin geri çekildiğini; fakat memurlarda bu sürecin uygulanmadığını tabir ederek, “Bu karar Anayasa’nın eşitlik unsuruna karşıt. Anayasa’da açık ve net. Lehte olan davalarda kanun geriye yanlışsız yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Lakin SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin bir an evvel düzeltilmesini talep ediyorum. Ben olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir