YSK zabıt katibi ve hizmetli alımı başladı! Lise, önlisans ve lisans mezunu…

Yüksek Seçim Konseyi merkez ve taşra teşkilatına, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A unsuruna nazaran takımlı işçi alım yapacağını açıkladı. Müracaatlar ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından lise için P94, Önlisans için P93 ve lisans için P3 puan tipinden en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

YSK KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci hususunda belirtilen; – Türk vatandaşı olmak, 

 • İlk sefer Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın son müracaat tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı hususundaki yaş koşulunu taşımak, – Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, tertibi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak, 

 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak, 

 • Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 

 • Adayların müracaatın son günü itibariyle aranan koşullara haiz olmaları gerekmektedir. 

 • Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair dokümanlar ile öbür dokümanlar, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma mühletince ilgili üniteye teslim edilecektir. 

 • 2020 Yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanında; 

 1. Lisans mezunları için KPSSP3, 
 2. Ön Lisans mezunları için KPSSP93, 
 3. Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan cinslerinden en az 70 puan almış olmak, 

ÖZEL ŞARTLAR

Zabıt Katibi ve Hizmetli takımlarına atanabilmek için; en az lise yahut dengi okul mezunu olmak.

BAŞVURULAR NASIL VE NE VAKİT YAPILACAK?

Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. 

Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. 

Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir